Danh Mục Sản Phẩm

Danh Mục Sản Phẩm

Kết quả: 4 Sản Phẩm
Gói sàng lọc Sơ sinh mở rộng

Phát hiện sớm hơn 55 rối loạn chuyển hóa ở trẻ, giúp phòng ngừa các biến chứng nguy hiểm

3.800.000đ
Xem Chi Tiết
Gói sàng lọc Sơ sinh tiêu chuẩn

Phát hiện sớm các rối loạn chuyển hóa ở trẻ, giúp phòng ngừa các biến chứng nguy hiểm

2.000.000đ
Xem Chi Tiết
Gói sàng lọc Dậy thì sớm cho nữ

Phát hiện các dấu hiệu dậy thì sớm để có phương án điều chỉnh cho trẻ

1.500.000đ
Xem Chi Tiết
Gói sàng lọc Dậy thì sớm cho nam

Phát hiện các dấu hiệu dậy thì sớm để có phương án điều chỉnh cho trẻ phát triển toàn diện

1.500.000đ
Xem Chi Tiết