Danh Mục Sản Phẩm

Danh Mục Sản Phẩm

Kết quả: 23 Sản Phẩm
Bảo hiểm Vinmec Standard - Bảo Việt (4-65 tuổi)

Thẻ bảo hiểm bảo lãnh, quà tặng miễn phí khám và ưu đãi đến 10% khi thăm khám tại Vinmec.

5.600.000đ
Xem Chi Tiết
Bảo hiểm Vinmec Ruby - Bảo Việt (dưới 4 tuổi)

Bảo hiểm bảo lãnh toàn bộ, miễn phí khám và ưu đãi đến 50% dịch vụ tại Vinmec.

30.000.000đ
Xem Chi Tiết
Thẻ Hội viên Vinmec KID 888

Thẻ siêu tiết kiệm, miễn phí khám và ưu đãi đến 30% tại Vinmec cho bé.

888.000đ
Xem Chi Tiết
Thẻ Vimec Lady Lotus

Thẻ trị giá 250 triệu đồng, ưu đãi 16% cho các dịch vụ thẩm mỹ và gói sản phẩm tại Trung tâm thẩm mỹ Vinmec-View.

210.000.000đ
Xem Chi Tiết
Thẻ Vinmec Prepaid Advance

Thẻ trị giá 50 triệu đồng, tiết kiệm 15%, áp dụng khám ngoại trú, nội trú và cấp cứu.

42.500.000đ
Xem Chi Tiết
Thẻ Vinmec Prepaid Demeter

Thẻ trị giá 30 triệu đồng, ưu đãi 20% dịch vụ thẩm mỹ không xâm lấn và thủ thuật/ xâm lấn tối thiểu.

30.000.000đ
Xem Chi Tiết
Bảo hiểm Vinmec Platinum - Bảo Việt (dưới 4 tuổi)

Bảo hiểm bảo lãnh, quà tặng miễn phí khám và ưu đãi đến 30% dịch vụ tại Vinmec.

18.300.000đ
Xem Chi Tiết
Thẻ Vinmec Prepaid Artemis

Thẻ trị giá 90 triệu đồng, ưu đãi 25% dịch vụ thẩm mỹ và quà tặng 30 triệu đồng.

99.000.000đ
Xem Chi Tiết
Thẻ Vinmec Prepaid Iris

Thẻ trị giá 10 triệu đồng, ưu đãi 20% cho các dịch vụ thẩm mỹ không xâm lấn.

10.000.000đ
Xem Chi Tiết
Thẻ Hội viên Vinmec KID

Thẻ khám kèm Quà miễn phí khám chuyên khoa và giảm giá đến 30% cho các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ cho trẻ 0 - 12 tuổi.

5.000.000đ
Xem Chi Tiết
Thẻ Vinmec Prepaid Privilege

Thẻ trị giá 100 triệu đồng, tiết kiệm 20%, áp dụng khám ngoại trú, nội trú và cấp cứu.

80.000.000đ
Xem Chi Tiết
Thẻ hội viên Tim mạch

Thẻ áp dụng nhiều quyền lợi miễn phí khám và giảm giá cho hội viên tim mạch.

2.990.000đ
Xem Chi Tiết
Thẻ Vinmec Prepaid HomeCare Basic

Thẻ trị giá 10 triệu đồng, giảm 15% phí khám ngoại trú và cận lâm sàng.

10.000.000đ
Xem Chi Tiết
Bảo hiểm Vinmec Premium - Bảo Việt (dưới 4 tuổi)

Thẻ bảo hiểm bảo lãnh, quà tặng miễn phí khám và ưu đãi đến 20% dịch vụ tại Vinmec.

12.200.000đ
Xem Chi Tiết
Bảo Hiểm Vinmec Ruby - Bảo Việt (4-65 tuổi)

Bảo hiểm bảo lãnh toàn bộ, miễn phí khám và ưu đãi đến 50% dịch vụ tại Vinmec.

26.500.000đ
Xem Chi Tiết