Danh Mục Sản Phẩm

Danh Mục Sản Phẩm

Kết quả: 7 Sản Phẩm
Thẻ Vinmec Prepaid Artemis

Thẻ trị giá 90 triệu đồng, ưu đãi 25% dịch vụ thẩm mỹ và quà tặng 30 triệu đồng.

99.000.000đ
Xem Chi Tiết
Thẻ Vinmec Prepaid Athena

Thẻ trị giá 299 triệu đồng, ưu đãi đến 30% dịch vụ thẩm mỹ, quà tặng 49 triệu đồng.

299.000.000đ
Xem Chi Tiết
Thẻ Vinmec Prepaid Hestia

Thẻ trị giá 49 triệu đồng, ưu đãi 25% dịch vụ thẩm mỹ không xâm lấn không xâm lấn và thủ thuật/ xâm lấn tối thiểu.

49.000.000đ
Xem Chi Tiết
Thẻ Vinmec Prepaid Aphrodite

Thẻ trị giá 499 triệu đồng, ưu đãi đến 35% dịch vụ thẩm mỹ, quà tặng 49 triệu đồng.

499.000.000đ
Xem Chi Tiết
Thẻ Vinmec Prepaid Hera

Thẻ trị giá 999 triệu đồng, gồm ưu đãi đến 40% dịch vụ thẩm mỹ và quà tặng 99 triệu đồng.

999.000.000đ
Xem Chi Tiết
Thẻ Vinmec Prepaid Demeter

Thẻ trị giá 30 triệu đồng, ưu đãi 20% dịch vụ thẩm mỹ không xâm lấn và thủ thuật/ xâm lấn tối thiểu.

30.000.000đ
Xem Chi Tiết
Thẻ Vinmec Prepaid Iris

Thẻ trị giá 10 triệu đồng, ưu đãi 20% cho các dịch vụ thẩm mỹ không xâm lấn.

10.000.000đ
Xem Chi Tiết