Danh Mục Sản Phẩm

Danh Mục Sản Phẩm

Kết quả: 8 Sản Phẩm
Bảo hiểm Vinmec Ruby - Bảo Việt (dưới 4 tuổi)

Bảo hiểm bảo lãnh toàn bộ, miễn phí khám và ưu đãi đến 50% dịch vụ tại Vinmec.

30.000.000đ
Xem Chi Tiết
Bảo hiểm Vinmec Premium - Bảo Việt (dưới 4 tuổi)

Thẻ bảo hiểm bảo lãnh, quà tặng miễn phí khám và ưu đãi đến 20% dịch vụ tại Vinmec.

12.200.000đ
Xem Chi Tiết
Bảo hiểm Vinmec Standard - Bảo Việt (dưới 4 tuổi)

Thẻ bảo hiểm bảo lãnh, quà tặng miễn phí khám và ưu đãi đến 10% cho dịch vụ tại Vinmec.

6.700.000đ
Xem Chi Tiết
Bảo hiểm Vinmec Premium - Bảo Việt (4-65 tuổi)

Thẻ bảo hiểm bảo lãnh, quà tặng miễn phí khám và ưu đãi đến 20% dịch vụ tại Vinmec.

10.400.000đ
Xem Chi Tiết
Bảo hiểm Vinmec Standard - Bảo Việt (4-65 tuổi)

Thẻ bảo hiểm bảo lãnh, quà tặng miễn phí khám và ưu đãi đến 10% khi thăm khám tại Vinmec.

5.600.000đ
Xem Chi Tiết
Bảo Hiểm Vinmec Ruby - Bảo Việt (4-65 tuổi)

Bảo hiểm bảo lãnh toàn bộ, miễn phí khám và ưu đãi đến 50% dịch vụ tại Vinmec.

26.500.000đ
Xem Chi Tiết
Bảo hiểm Vinmec Platinum - Bảo Việt (4-65 tuổi)

Bảo hiểm bảo lãnh, quà tặng miễn phí khám và ưu đãi đến 30% dịch vụ tại Vinmec.

15.600.000đ
Xem Chi Tiết
Bảo hiểm Vinmec Platinum - Bảo Việt (dưới 4 tuổi)

Bảo hiểm bảo lãnh, quà tặng miễn phí khám và ưu đãi đến 30% dịch vụ tại Vinmec.

18.300.000đ
Xem Chi Tiết