Danh Mục Sản Phẩm

Danh Mục Sản Phẩm

Kết quả: 3 Sản Phẩm
Xét nghiệm tử vi sinh học - DNAGPS - Prestige

Xu hướng tử vi sinh học để phòng bệnh và bảo vệ sức khỏe, nhằm cung cấp giải pháp toàn diện cho chăm sóc sức khỏe và dự phòng bệnh tật.

40.000.000đ
Xem Chi Tiết
Xét nghiệm tử vi sinh học - DNAGPS - Optimus

Xu hướng tử vi sinh học để phòng bệnh và bảo vệ sức khỏe, nhằm cung cấp giải pháp toàn diện cho chăm sóc sức khỏe và dự phòng bệnh tật.

30.000.000đ
Xem Chi Tiết
Xét nghiệm tử vi sinh học - DNAGPS - Core

Xu hướng tử vi sinh học để phòng bệnh và bảo vệ sức khỏe, nhằm cung cấp giải pháp toàn diện cho chăm sóc sức khỏe và dự phòng bệnh tật,

20.000.000đ
Xem Chi Tiết