Danh Mục Sản Phẩm

Danh Mục Sản Phẩm

Kết quả: 3 Sản Phẩm
Gói sàng lọc ung thư buồng trứng

Đánh giá và phát hiện các dấu hiệu nghi ngờ ung thư buồng trứng sớm nhất.

1.500.000đ
Gói sàng lọc ung thư buồng trứng - Nguy cơ cao

Đánh giá và phát hiện các dấu hiệu ung thư buồng trứng sớm nhất.

24.000.000đ
Gói sàng lọc ung thư cổ tử cung

Sàng lọc đánh giá ban đầu và theo dõi định kỳ (nữ trên 21 tuổi) có nguy cơ ung thư cổ tử cung.

2.500.000đ