Danh Mục Sản Phẩm

Danh Mục Sản Phẩm

Kết quả: 3 Sản Phẩm
Gói sàng lọc ung thư thực quản, dạ dày

Gói khám giúp phát hiện ung thư hoặc tổn thương tiền ung thư đường tiêu hóa trên, gồm thực quản, dạ dày, tá tràng,

6.000.000đ
Gói sàng lọc ung thư thực quản, dạ dày và đại trực tràng

Gói khám giúp phát hiện ung thư hoặc tổn thương tiền ung thư đường tiêu hóa trên và dưới, gồm thực quản, dạ dày, tá tràng, đại tràng và trực tràng.

9.000.000đ
Gói sàng lọc ung thư đại trực tràng

Gói khám giúp phát hiện ung thư hoặc tổn thương tiền ung thư đường tiêu hóa dưới, gồm đại trực tràng

6.000.000đ