Danh Mục Sản Phẩm

Danh Mục Sản Phẩm

Kết quả: 72 Sản Phẩm
Gói Sức khoẻ tổng quát - Tiêu chuẩn nữ < 40 tuổi

Khám sức khỏe tổng quát (KSKTQ) được tiến hành để phát hiện sớm các bệnh do thói quen sinh hoặc phát hiện có hay không các bất thường khác trong cơ thể, là cơ hội tốt để nhìn nhận lại cách sinh hoạt, thói quen của bản thân. Việc khám kiểm tra sức khỏe định kỳ được khuyến khích vì lợi ích của mỗi cá nhân, nó đảm bảo rằng cơ thể của bạn hoạt động tốt và phù hợp, đồng thời có thể ngăn ngừa bệnh tật không mong muốn xảy ra.

4.500.000đ
Gói Sức khoẻ tổng quát - Tiêu chuẩn nam < 40 tuổi

Khám sức khỏe tổng quát (KSKTQ) được tiến hành để phát hiện sớm các bệnh do thói quen sinh hoặc phát hiện có hay không các bất thường khác trong cơ thể, là cơ hội tốt để nhìn nhận lại cách sinh hoạt, thói quen của bản thân. Việc khám kiểm tra sức khỏe định kỳ được khuyến khích vì lợi ích của mỗi cá nhân, nó đảm bảo rằng cơ thể của bạn hoạt động tốt và phù hợp, đồng thời có thể ngăn ngừa bệnh tật không mong muốn xảy ra.

4.500.000đ
Gói khám tầm soát các yếu tố nguy cơ đột quỵ cơ bản

Phát hiện sớm nguy cơ đột quỵ để lên kế hoạch phòng ngừa tốt nhất.

5.000.000đ
Gói Sức khoẻ tổng quát - Tiêu chuẩn nữ > 40 tuổi

Khám sức khỏe tổng quát (KSKTQ) được tiến hành để phát hiện sớm các bệnh do thói quen sinh hoặc phát hiện có hay không các bất thường khác trong cơ thể, là cơ hội tốt để nhìn nhận lại cách sinh hoạt, thói quen của bản thân. Việc khám kiểm tra sức khỏe định kỳ được khuyến khích vì lợi ích của mỗi cá nhân, nó đảm bảo rằng cơ thể của bạn hoạt động tốt và phù hợp, đồng thời có thể ngăn ngừa bệnh tật không mong muốn xảy ra.

5.000.000đ
Gói sàng lọc ung thư thực quản, dạ dày

Gói khám giúp phát hiện ung thư hoặc tổn thương tiền ung thư đường tiêu hóa trên, gồm thực quản, dạ dày, tá tràng,

6.000.000đ
Gói sàng lọc ung thư đại trực tràng

Gói khám giúp phát hiện ung thư hoặc tổn thương tiền ung thư đường tiêu hóa dưới, gồm đại trực tràng

6.000.000đ
Sàng lọc bệnh lý tim mạch - mạch vành

Phát hiện sớm các dấu hiệu xơ vữa gây hẹp lòng mạch vành, tránh các biến cố nguy hiểm

8.000.000đ
Gói sàng lọc ung thư thực quản, dạ dày và đại trực tràng

Gói khám giúp phát hiện ung thư hoặc tổn thương tiền ung thư đường tiêu hóa trên và dưới, gồm thực quản, dạ dày, tá tràng, đại tràng và trực tràng.

9.000.000đ
Gói sàng lọc bệnh lý tim mạch do xơ vữa

Gói khám phù hợp với mục tiêu phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ của bệnh lý tim mạch xơ vữa.

10.000.000đ
Gói Tầm soát trước điều trị tiền mãn kinh - mãn kinh

Gói tầm soát trước điều trị tiền mãn kinh - mãn kinh giúp dánh giá những bất thường trước điều trị Hormon thay thế.

11.458.000đ
Gói Sức khoẻ tổng quát Nâng cao - Nữ

Khám sức khỏe tổng quát (KSKTQ) được tiến hành để phát hiện sớm các bệnh do thói quen sinh hoặc phát hiện có hay không các bất thường khác trong cơ thể, là cơ hội tốt để nhìn nhận lại cách sinh hoạt, thói quen của bản thân. Việc khám kiểm tra sức khỏe định kỳ được khuyến khích vì lợi ích của mỗi cá nhân, nó đảm bảo rằng cơ thể của bạn hoạt động tốt và phù hợp, đồng thời có thể ngăn ngừa bệnh tật không mong muốn xảy ra.

12.000.000đ
Gói Sức khoẻ tổng quát Nâng cao - Nam

Khám sức khỏe tổng quát (KSKTQ) được tiến hành để phát hiện sớm các bệnh do thói quen sinh hoặc phát hiện có hay không các bất thường khác trong cơ thể, là cơ hội tốt để nhìn nhận lại cách sinh hoạt, thói quen của bản thân. Việc khám kiểm tra sức khỏe định kỳ được khuyến khích vì lợi ích của mỗi cá nhân, nó đảm bảo rằng cơ thể của bạn hoạt động tốt và phù hợp, đồng thời có thể ngăn ngừa bệnh tật không mong muốn xảy ra.

12.000.000đ
Gói Sức khoẻ tổng quát Toàn diện - Nữ

Khám sức khỏe tổng quát (KSKTQ) được tiến hành để phát hiện sớm các bệnh do thói quen sinh hoặc phát hiện có hay không các bất thường khác trong cơ thể, là cơ hội tốt để nhìn nhận lại cách sinh hoạt, thói quen của bản thân. Việc khám kiểm tra sức khỏe định kỳ được khuyến khích vì lợi ích của mỗi cá nhân, nó đảm bảo rằng cơ thể của bạn hoạt động tốt và phù hợp, đồng thời có thể ngăn ngừa bệnh tật không mong muốn xảy ra.

15.000.000đ
Gói Sức khoẻ tổng quát Toàn diện - Nam

Khám sức khỏe tổng quát (KSKTQ) được tiến hành để phát hiện sớm các bệnh do thói quen sinh hoặc phát hiện có hay không các bất thường khác trong cơ thể, là cơ hội tốt để nhìn nhận lại cách sinh hoạt, thói quen của bản thân. Việc khám kiểm tra sức khỏe định kỳ được khuyến khích vì lợi ích của mỗi cá nhân, nó đảm bảo rằng cơ thể của bạn hoạt động tốt và phù hợp, đồng thời có thể ngăn ngừa bệnh tật không mong muốn xảy ra.

15.000.000đ
Gói Sức khoẻ tổng quát Cao cấp - Nữ

Khám sức khỏe tổng quát (KSKTQ) được tiến hành để phát hiện sớm các bệnh do thói quen sinh hoặc phát hiện có hay không các bất thường khác trong cơ thể, là cơ hội tốt để nhìn nhận lại cách sinh hoạt, thói quen của bản thân. Việc khám kiểm tra sức khỏe định kỳ được khuyến khích vì lợi ích của mỗi cá nhân, nó đảm bảo rằng cơ thể của bạn hoạt động tốt và phù hợp, đồng thời có thể ngăn ngừa bệnh tật không mong muốn xảy ra.

17.000.000đ